กัลวาไนซ์
กัลวาไนซ์ กัลวาไนซ์

 

กัลวาไนซ์
โพสต์วันที่ 17 สิงหาคม 2560

การเคลือบของกัลวาไนซ์ หรือ สังกะสีในเนื้อผิวเหล็ก จะป้องกันการชื้น สนิมและผุกร่อนของเหล็ก สามารถนำไปทำงานโครงสร้างที่ต้องการโชว์ผังเหล็กโดยไม่จำเป็นทาสีกันสนิม


 

Copyright © 2017 THAI EASTERN WIRE MESH - All rights Reserved