เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย เหล็กข้ออ้อย เหล็กข้ออ้อย

 

เหล็กข้ออ้อย
โพสต์วันที่ 17 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของเหล็กข้ออ้อย 
เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ตึกที่มีความสูงมากๆ สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ ผิวของเหล็กจะมีลักษณะเป็นลาย เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น ลักษณะของเหล็กข้ออ้อยต้องมีปั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริและแตกร้าว

 

Copyright © 2017 THAI EASTERN WIRE MESH - All rights Reserved