ลวดรีด
ลวดรีด ลวดรีด

 

ลวดรีด
โพสต์วันที่ 17 สิงหาคม 2560

     ลวดรีด คือ เหล็กที่ผ่านกระบวนการรีด และดึงมาแล้วสามารถนำไปใช้งานต่อ เช่นงานเชื่อม


 

Copyright © 2017 THAI EASTERN WIRE MESH - All rights Reserved