บริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด
บริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง ขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็ก (ไวร์เมช) โดยใช้เครื่องจักร ทันสมัยผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมให้วงการเหล็กและวัสดุก่อสร้าง มีความก้าวหน้าต่อไปโดยยึดมั่นคำพูด ที่ว่า " คำนึงถึงผู้ใช้ มั่นใจในคุณภาพ "
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูวีดีโอโปรไฟล์บริษัท
Copyright © 2017 THAI EASTERN WIRE MESH - All rights Reserved